Lưu trữ thẻ: giá cả

Công ty TNHH Xây Dựng Lương Lâm thông báo về sự thay đổi giá sản phẩm

Kính gửi Quý khách hàng, Để nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty TNHH Xây Dựng Lương Lâm xin thông báo về sự thay đổi giá một số sản phẩm trong tháng 6, bắt đầu từ ngày 31/05/2024. Lý do điều chỉnh giá: Thay đổi giá nguyên vật liệu đầu vào: Do ảnh hưởng bởi […]

Chat ngay