Thông tin thanh toán

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LƯƠNG LÂM

Mã số thuế : 0110020496

 

 

Tài Khoản Công Ty TNHH Xây Dựng Lương Lâm 

  • Tên Tài Khoản : Lương Thị Linh
  • Số Tài Khoản : 0964756629 
  • Ngân Hàng : ViettinBank ( Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam )

Tài Khoản Cá Nhân 1 :

  • Tên Tài Khoản : Phạm Hữu Lâm Tùng
  • Số Tài Khoản : 888686888688
  • Ngân Hàng : MB Bank ( Ngân Hàng Quân Đội )

Tài Khoản Cá Nhân 2 :

  • Tên Tài Khoản : Phạm Hữu Lâm Tùng
  • Số Tài Khoản : 66866886866
  • Ngân Hàng : VP Bank ( Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng )