Tùng bách là loại cây có địa vị rất cao trong các loài cây. Dân gian thường lấy hình ảnh cây tùng để tự khích lệ. Tùng là loài cây chịu được cả môi trường lạnh và khô; ở nơi núi đá khô căn loài cây này cũng có thể sinh sống.

vạn niên tùng nhật bản cao cấp

Cả hai mùa đông, hạ tùng đều xanh tươi, ngạo nghễ trong sương tuyết. Do vậy, tùng được xem là loại cây xanh quanh năm, mang ý nghĩa cát tường, diên niên ích thọ, trường sinh bất lão.

Trong dân gian thường dùng cụm từ “Phúc như Đông Hải trường lưu thủy, Thọ tỷ nam sơn bất lão tùng” (Phúc như nước biển Đông, thọ như cây tùng trên núi Nam).

Trong các bức tranh trang trí vẽ cay tùng và chim hạc được gọi là Tùng hạc đồng linh, biểu thị sự trường thọ; tùng và cúc đi cùng nhau được gọi là Tùng cúc diên niên, mang ý nghĩa trường thọ, họa tùng và trúc, mai gọi là Tuế hàn tam bạn đều biểu thị ý nghĩa cát tường.

vạn niên tùng nhật bản

Ngoài ra, lá của cây tùng cũng mọc thành đôi, do vậy, cây tùng mang ngụ ý cát tường, tượng trưng cho hôn nhân hạnh phúc.

Tùng và bách thường đi liền với nhau, đều là loại cây có địa vị khá cao trong các loài cây, tùng và bách đều thọ.

Tương truyền, loài quỷ sứ rất thích ăn não và gan của người chết, nhưng loài quỷ này lại rất sợ cây bách. Do vậy ở xung quanh lăng mộ người ta thường trồng loại cây này để tránh tà. Vào ngày mùng 1 tháng riêng âm lịch hàng năm, lấy lá tùng ngâm với rượu, gặp những chỗ có yêu tà lẩn khuất, dùng rượu này vẩy lên, tà khí sẽ tan.

vạn niên tùng nhật bản cao cấp 2

Trong các bức tranh trang trí, họa cây tùng và cây bách bên cạnh nhau được gọi là Tùng bách đồng linh, họa cây bách và hoa như ý được gọi là Bách sự như ý. Chữ “bách” (cây bách) và chữ “bách” (một trăm) đồng âm, họa cây bách và cây quất được gọi là bách sự đại cát (chữ “quất” và chữ “cát” đồng âm).